KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK
DONNA GİYİM AYDINLATMA METNİ

Biz, DONNA GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (“Donna Giyim”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Donna Giyim’in yükümlülüklerini tam olarak anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız

İletişim Verisi

E-posta adresiniz, Cep telefonu numaranız, Sabit telefon numaranız, Teslimat için Adres tipi, İl ve ilçe, semt/mahalle adı, Cadde adı, Sokak adı, Bina no., Bina adı, Daire no., Adres açıklaması

Lokasyon Bilgisi

Açık rızanızın varlığı halinde lokasyon bilginiz

Hukuki İşlem Bilgisi

Üyelik sözleşmesi kabul bilginiz, mahkeme veya idari mercilerce talep edilmesi halinde kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen dava/şikayet konusu, mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu kabul bilginiz, var ise ticari elektronik ileti almaya yönelik onayınız veya reddiniz

İşlem Güvenliği Verisi

Uygulama giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz, Şifre bilgileriniz, Doğrulama kodu bilgileriniz, Cihaz türünüz ve işletim sistemi bilginiz, Teknik hizmetlere ilişkin hata kayıtları

Müşteri İşlem Bilgisi

Sipariş detayınız (Sipariş edilen ürün/ler, sipariş etme saat ve tarihi, sipariş notları, siparişin ulaşıp ulaşmadığı bilgisi, siparişin ulaşmasını sağlayan kurye çalışanı bilgisi), fatura adresi bilginiz, Talep ve şikayetleriniz, Push ileti bilgileriniz, Sipariş değişikliği veya iptali bilgisi

Finans Verisi

Sipariş tutarı ve ödeme bilgisi

Pazarlama Verisi

Çerezler ve takip araçları vasıtasıyla elde edilen veriler, sipariş puanlamalarınız, hizmet ve ürün kullanımlarınıza yönelik analizler, kampanya yararlanmalarınız, ticari elektronik ileti almaya yönelik onayınızın varlığı halinde tarafınıza gönderilen elektronik ticari ileti içerikleri

Diğer (Talep ve Şikayet Verisi)

Açık rızanızın varlığı halinde evlilik yıldönümü, cinsiyet ve doğum tarihi veriniz, sosyal medya kullanıcı adınız
İstek ve Önerileriniz sekmesindeki mesajınız ve iletişim konunuz, Canlı Destek iletişim mesajınız


 

 

Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir.

Canlı Destek ve İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Donna Giyim olarak kişisel verilerinizi,

Üyelik oluşturmanızla ve üyeliğiniz sırasındaki işlemlerinizle,

Üyelik bilgisi değişikliklerinizle,

Ticari elektronik ileti almaya yönelik onayınız veya reddiniz,

Sipariş vermenizle,

Destek formunu doldurmanızla

 

birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunabilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması ve işlemenin kanunlarda öngörülmüş olması, sözleşme tarafı olan sizlerle gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi ve bu sözleşmelerin uygulanabilmesi hukuki sebeplerinin yanı sıra gerekmesi halinde açık rızanıza başvurmak suretiyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Donna Giyim olarak üyeliğiniz ve siparişleriniz kapsamında;

● Üyelik sözleşmesinin kurulması ve hesabınızın oluşturulması (Örneğin, üyeliğiniz kapsamında sunduğunuz bilgileri üyelik sözleşmesinin kurulması ve üyelik hesabınızın oluşturulması için işlemekteyiz.),

● Adresinize yakın olan mağazaların tespit edilmesi (Örneğin, tarafınızca girilecek adres bilginiz ya da açık rızanızın varlığı halinde sunduğunuz lokasyon verinizi size hizmet sunabilecek konumdaki restoranları tespit etmek için işlemekteyiz.)

● Sipariş süreçlerinin yürütülmesi ve sipariş kayıtlarının alınması (Örneğin, alışveriş sepeti bilginizi ve sipariş detayınızı, sipariş süreçlerinin başlatılabilmesi için işlemekteyiz.),

● Siparişleriniz doğrultusunda üretimlerin planlanması ve siparişlerinizin size ulaştırılması (Örneğin, verdiğiniz siparişi size ulaştırabilmek için siparişinizi ve adres bilginizi ilgili mağaza ile paylaşmaktayız.)

● Sipariş öncesi veya sipariş sonrası talep ve şikayetlerinizin takip edilmesi ile talep ve şikayetlerinizin yerine getirilmesi (Örneğin, siparişleriniz ile ilgili bize ulaşmanız halinde taleplerinizin yerine getirilmesi için iletişim içeriğinizi işlemekteyiz.),

● Siparişinize yönelik sipariş öncesi veya sipariş sonrası iletişimlerin kurulması (Örneğin, siparişiniz ile ilgili bilgilendirme amaçlı iletişimler kurabilmek adına telefon numaranızı işlemekteyiz. Sabit telefon numaranızı, cep telefonu numaranız ile iletişim kuramamamız halinde size ulaşabilmek adına alternatif olarak talep etmekteyiz.)

● Sipariş ödeme süreçlerinin yürütülmesi, takibi ve denetlenmesi (Örneğin, finans ve muhasebe süreçlerimizin yürütülebilmesi için ödeme bilginizi işlemekteyiz.),

● Yeni tekliflerin, kampanyaların, indirimlerin ve promosyonların planlanması (Örneğin, size özel kampanyalar sunabilmek adına sipariş detaylarınızı ve açık rızanızın varlığı halinde doğum günü bilgisini işlemekteyiz.),

● Ürün ve hizmetlerimizin sunulmasına yönelik ölçümlerin yürütülebilmesi (Örneğin, size sunulan hizmete yönelik denetimler yürütmekte, favori ürünlerini ve puanlamalarını da bu amaçla işlemekteyiz.),

● Özel tekliflerin, kampanyaların, indirim ve promosyonların sağlanması ve bunların kullanımlarına yönelik takiplerinin yürütülmesi (Örneğin, yararlandığınız indirimleri sipariş tutarına yansıtabilmek ve süreçlerin gerektiği gibi ilerlediğini denetleyebilmek için işlemekteyiz.),

● Web sitemizin kullanımının arttırılması, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunulabilmesi (Örneğin, hangi ürün veya hizmetlerimizle daha çok ilgilendiğinizi tespit ederek size bu tür ürünlere yönelik reklamlar sunmak adına verilerinizi işlemekteyiz.)

● Web sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmeleri kullanımınız sizlere en uygun hizmetin sağlanması (Örneğin, uygulamamızı ziyaretlerinizde hangi sekmeleri daha sık kullandığınızı veya hangi sekmelere erişim zorluğu yaşadığınızı tespit ederek web sitemizi geliştirmek adına bu verilerinizi işlemekteyiz.),

● Web sitesi teknik altyapı ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, amaca aykırı kullanımların engellenmesi (Örneğin, sunulan hizmetlerde teknik sebeplerle aksama olması durumunda ilgili hata durumlarının meydana geldiği durumları kaydetmekteyiz.)

● Siparişlerinize yönelik hukuki onayların alınması (Örneğin, giysi ve aksesuar siparişlerinizle ilgili olarak mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ön bilgilendirmenin tarafınıza sağlanması yönünde onaylarınızı işlemekteyiz.),

● Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş olmanız halinde sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi,

● Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik hukuk süreçlerinin yürütülmesi (Örneğin, yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde bilgilerinizi ilgili talebin yerine getirilebilmesi için işlemekteyiz.),

● Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi ve hukuki yükümlülüğümüz uyarınca gerekli kayıtların tutulması (Örneğin, tanıtıcı içeriklerimize yer verdiğimiz SMS veya e-postalarımızı almak üzere onay vermeniz halinde onay bilgileriniz ve tarafınıza iletilen iletiler, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca saklanmaktadır.),

 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

● Web sitemizin yürütülmesi, geliştirilmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerimize yönelik tedarik ve destek süreçlerinin yürütülebilmesi, hizmet kalitemizin arttırılması amaçlarıyla iş ortaklarımıza,

● Şirket süreçlerimizin devamlılığının sağlanması, hizmet süreçlerinin yürütülmesi, organizasyonel gerekliliklerimizin yerine getirilebilmesi, teknik altyapının sağlanması ile destek ve kontrollerinin yürütülmesi, reklam ve pazarlama süreçlerin planlanması ve yürütülmesi, denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla iştiraklerimize,

● İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,

● Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,

● 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda öngörüldüğü üzere ticari elektronik ileti onayı veya reddine ilişkin takiplerin yapılması amacıyla ticari elektronik ileti süreçlerine ilişkin bilgileriniz İleti Yönetim Sistemi’ne,

● Ticari elektronik iletilerin tarafınıza sorunsuz şekilde iletilebilmesi amacıyla çalıştığımız tedarikçilerimize


 

 

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR