MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacaktır.), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışların şartlarını belirlemek adına aşağıda detay bilgileri verilen SATICI ve TÜKETİCİ arasında düzenlenmiştir.

1. TARAFLAR

● SATICI

Unvanı              :    DONNA GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Adresi               :    Emirhan Cad. ATA KULE No 109 Kat 1 Dikilitaş-Beşiktaş / İSTANBUL

Mersis/VKN    :    0310 0036 2380 0017

Telefon              :    0212 351 64 66

E-posta adresi  :    [email protected]

● TÜKETİCİ

İsim/Unvan:

Adresi:

TCKN/VKN:

Telefon:

E-posta adresi:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

● İşbu SÖZLEŞME’nin konusu, yukarıda detay bilgileri bulunan TÜKETİCİ’nin SATICI’ ya ait ve SATICI tarafından işletilmekte olan www.escadatr.com (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır.) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ve aşağıda nitelikleri ile satış fiyatları belirlenen ürün ve hizmetlerin satışı ile ürünlerin teslimat adresine gönderimi hakkında ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

● Tüketici niteliğini haiz olmayan ancak SATICI’ya ait ve SATICI tarafından işletilmekte olan İNTERNET SİTESİ üzerinden ürün ve hizmetler satışı gerçekleştirilen kişiler hakkında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair yasal mevzuat hükümleri uygulanır

● TÜKETİCİ, SATICI’nın isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri SÖZLEŞME konusu ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları ile “cayma hakkı” konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun bir şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli kabul ve teyidi verdiğini işbu SÖZLEŞME hükümleri doğrultusunda kabul, beyan ve taahhüt eder.

● TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞME ile 3 maddesinde bahsi geçen ön bilgileri ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

● TÜKETİCİ, İNTERNET SİTESİ üzerinden vermiş olduğu siparişi onaylamadan önce, işbu onay ve siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği ve bu hususta SATICI tarafından işbu SÖZLEŞME kapsamında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

● TÜKETİCİ’nin İNTERNET SİTESİ’ nin ödeme sayfasında yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve fatura işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

● İNTERNET SİTESİ’nin ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olup işbu fiyatlar ve vaatler SATICI tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerliliğini korumaktadır.

3. SÖZLEŞME TARİHİ

● İşbu sözleşme, TÜKETİCİ’nin İNTERNET SİTESİ üzerinden siparişinin tamamlandığı tarihinde taraflarca karşılıklı mutabakat sonucunda imzalanmış ve gerçekleşmiş olup buna istinaden SÖZLEŞME’nin bir kopyası TÜKETİCİ’nin bildirmiş olduğu e-mail adresine gönderilmiştir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, TESLİM, FATURA VE ÖDEME BİLGİLERİ

● İşbu SÖZLEŞME ile TÜKETİCİ tarafından İNTERNET SİTESİ üzerinden siparişi gerçekleştirilen ve SATICI’dan alınan ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilmiştir. (Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tamamı bundan sonra ÜRÜN olarak anılacaktır.)
 
● ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün adı ve nitelikleri :
Ürün/Hizmet Açıklaması :
Adet :

● ÖDEME BİLGİLERİ

Peşin/Taksitli Fiyatı :
Ara Toplam (KDV Dahil) : 
Kargo Tutarı :
İndirim :
Toplam :
Teslimat Adresi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslim Şekli : 

● TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı :
Adres :
Telefon :
E-mail : 

● FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı :
Adres :
Telefon :
E-mail :

● TÜKETİCİ, İNTERNET SİTESİ’nde bulunan ödeme ekranından SÖZLEŞME konusu ürün ve hizmetlere ilişkin gerçekleştireceği ödeme şeklini(taksitli-peşin vs.) seçmektedir

● ÜRÜN’ün KDV Dahil tutarı veya taksitli işlemlerde toplam taksit tutarı ve kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler tüm masrafları, TÜKETİCİ tarafından onaylanması üzerine, TÜKETİCİ’nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınmaktadır. TÜKETİCİ’nin ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine ÜRÜN sevkiyatından önce TÜKETİCİ’ye siparişe ilişkin onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat işlemleri başlatılmaz.

● ÜRÜN’ün teslimat sürecinin başlatılabilmesi için SÖZLEŞME’nin elektronik ortamda onaylanması, işbu onayın SATICI’ya ulaşması ve ÜRÜN bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekline istinaden SATICI’nın nam ve hesabına gönderilmiş olması gerekmektedir.

● SÖZLEŞME konusu ürün ve hizmetlerin bedeli SATICI nam ve hesabına gönderilmez veya iptal edilir ise SATICI, ÜRÜN’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulduğu taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

● Fatura, ÜRÜN’ün teslimatı üzerine TÜKETİCİ’nin bildirmiş olduğu mail adresine e- fatura olarak gönderilecektir. Söz konusu e-faturanın bir kopyası ise TÜKETİCİ’ye teslim edilen ürün ve hizmetler ile birlikte teslim edilecektir.

5. TESLİMAT

● ÜRÜN, TÜKETİCİ’nin bildirmiş olduğu ve işbu SÖZLEŞME’deki TÜKETİCİ tarafından bildirilen Teslimat Adresi’ne ve Teslim Edilecek Kişi’ye faturası ile birlikte, paketlenmiş ve sağlam olarak Teslimat Adresi’nin uzaklığına bağlı olarak Ön Bilgilendirme Formu hükümleri doğrultusunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.

● SATICI, ÜRÜN’ün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

● SATICI tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler tüm masrafları, TÜKETİCİ’ye aittir. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ÜRÜN’ün TÜKETİCİ’ye sevki ve teslimi sürecinde meydana gelecek her türlü sorun, zarar, ziyan, ÜRÜN’ün TÜKETİCİ’ye teslim edilememesi konularında SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

● TÜKETİCİ tarafından bildirilen Teslimat Bilgileri’nde ve Fatura Bilgileri’nde yer alan “Ad Soyadı / Unvan” bilgilerinin farklı olması halinde işbu SÖZLEŞME kapsamında TÜKETİCİ tarafından verilen tüm bilgilerden ve işbu bilgilere istinaden yapılacak işlemlerden TÜKETİCİ sorumludur.

● ÜRÜN’ün TÜKETİCİ dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslimi halinde, Teslim Edilecek Kişi veya kuruluşun adresinde bulunmaması ve/veya teslimat kabul etmemesi ve/veya ulaşılamaması ve/veya başkaca bir sebeple teslim edilememesi halinde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

● TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ÜRÜN’ün Teslim Edilecek Kişi’ye teslim edilememesi ve/veya ulaşılamaması ve/veya kişi tarafından teslimatın kabul edilmemesi ve/veya başkaca bir sebeple teslim edilememesi halinde SATICI’nın SÖZLEŞME konusu edimini yerine getirdiği kabul edilecektir. Bu durumda SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

● Teslimat adresi otopark ve kapı önü gibi belirsiz yerler olarak gösterilemez. TÜKETİCİ tarafından teslimat adresi olarak belirsiz yer gösterilmesi halinde ÜRÜN’ün teslimatı yapılmaz.

● ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde TÜKETİCİ’ye bildirir ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere TÜKETİCİ’den tahsil edilen tüm ödemeleri işbu bildirim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

● TÜKETİCİ, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklı bir ayıp ve/veya hasar gördüğünde ÜRÜN’ü kabul etmeyerek işbu duruma ilişkin Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. TÜKETİCİ’nin işbu sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez. İşbu süreçte meydana gelecek tüm giderlerden TÜKETİCİ sorumludur.

● SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ÜRÜN’ün Teslimat Adresi’nin bulunduğu lokasyonda şubesi bulunmaması halinde, Teslim Edilecek Kişi, ÜRÜN’ü kargo firmasının kendisine en yakın şubesinden 7 (yedi) gün içerisinde teslim alacaktır. Aksi halde, doğacak bilimum zarar, ziyan ve masraflardan SATICI sorumlu tutulamaz. İşbu süreçte meydana gelecek tüm giderlerden TÜKETİCİ sorumludur.

● Teslimat sürecinde TÜKETİCİ’nin bildirdiği Teslimat Adresi’nde SÖZLEŞME konusu siparişi teslim alacak herhangi bir kimsenin olmaması halinde SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iletişime geçerek siparişin sevkiyat sürecinin takibi TÜKETİCİ’nin sorumluluğunda olacaktır. İşbu süreçte meydana gelecek tüm giderlerden TÜKETİCİ sorumludur.

● ÜRÜN’ün mücbir sebepler, doğal afet, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle işbu SÖZLEŞME’de belirlenen süreler içerisinde teslim edilememesi halinde, SATICI işbu durumu TÜKETİCİ’ye bildirecektir. Bu durumda TÜKETİCİ’nin seçimlik hakkı doğmaktadır. TÜKETİCİ, ÜRÜN siparişini iptal edebilir, ÜRÜN’ün varsa emsali ile değiştirebilir veya olağanüstü durumun sona ermesine kadar erteleme hakkını kullanarak ürünü teslim alabilir. TÜKETİCİ’nin siparişini iptal etmesi halinde TÜKETİCİ’den tahsil edilen ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

● Ancak, yukarıda bahsi geçen olağanüstü durumlar sebebiyle ÜRÜN’ün SATICI tarafından teslim edilemeyecek olması halinde SATICI tarafından bu durumun öğrenilmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde işbu durum TÜKETİCİ’ye bildirilecek ve TÜKETİCİ, SÖZLEŞME konusu siparişini iptal edecektir. TÜKETİCİ tarafından SÖZLEŞME konusu siparişin iptali üzerine SATICI, TÜKETİCİ’den tahsil edilen tüm ödemeleri ve varsa TÜKETİCİ’yi borç altına sokan belgeleri en geç 14 (on dört) gün içinde TÜKETİCİ’ye iade eder. Bu halde, SATICI’nın tazminat, zarar ve herhangi bir nam altında borcu bulunmayacağı gibi TÜKETİCİ’nin de herhangi bir talebi olmayacaktır.

6. SİPARİŞ VE ÖDEME

● SATICI tarafından sunulan ürün ve hizmetler yalnızca perakende satışa ve kullanıma ilişkindir. Toptan ve/veya yeniden satış amaçlı sipariş verilemez. Şayet toptan ve/veya yeniden satış amaçlı sipariş verilmiş ise, SATICI siparişi iptal eder ve teslim etmeme hakkını saklı tutar. SATICI tarafından siparişin iptal edilmesi üzerine TÜKETİCİ’den tahsil edilen ödemelerin tamamı aynı surette iade edilir.

● TÜKETİCİ’den tahsil edilen ödemelerin TÜKETİCİ’ye iade edilmesi halinde, işbu ödemelerin bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ’nin banka hesaplarına yansıması tamamen ilgili bankanın sorumluluğunda olup olası gecikmeler halinde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını TÜKETİCİ peşinen kabul ve beyan eder.

● SATICI, web sitesinde mevcut her tür ürün, hizmet, kullanma koşulları ile sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer. SATICI, TÜKETİCİ’ye web sitesine her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmesini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

● ÜRÜN’ün stokta bulunmaması halinde SATICI, TÜKETİCİ’ye bu durumu bildirmesi ve TÜKETİCİ’den tahsil edilen ödemeleri ve TÜKETİCİ’yi borç altına sokan her türlü belgeyi 14 (ondört) gün içerisinde iade etmesi koşuluyla SATICI’nın ÜRÜN’ü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

● SATICI, SÖZLEŞME’den doğan ifa yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini süresi içerisinde TÜKETİCİ’yi bildirip açık bir şekilde onayını alarak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik ederek TÜKETİCİ’ye teslim edebilir.

● ÜRÜN’ün teslim edilmesi sonrasında herhangi bir sebepten dolayı teslim edilen ÜRÜN için işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka / finansman kurumunun ÜRÜN bedelini ödememesi halinde, ÜRÜN en geç üç gün içerisinde SATICI’ya iade edilir. ÜRÜN bedelinin ödenmemesi TÜKETİCİ’nin bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanır. SATICI’ nın ÜRÜN bedeli alacağı ve giderleri konusunda her türlü akdi ve kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

● TÜKETİCİ’nin kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. TÜKETİCİ, kredi kartı aracılığıyla tek çekim veya kampanyalar kapsamında belirlenecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli şekilde ödeme yapabilir. TÜKETİCİ’nin takside bölünmek suretiyle ödeme yapmayı tercih etmesi halinde TÜKETİCİ ile banka arasında imzalanmış sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olur. Banka, kampanya düzenleyerek TÜKETİCİ’nin seçtiği taksit adedinden daha fazla taksit uygulayabilir ve/veya taksit erteleyebilir. İşbu ödeme imkanı seçenekleri bankanın inisiyatifindedir.

● TÜKETİCİ, vadeli satışların yalnızca bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından teyit edecektir, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda TÜKETİCİ ile banka arasında imzalanmış sözleşmenin faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerinin uygulama alanı bulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Taksitli ödeme imkanı, banka / finansman kurumunca sağlanmakta olup bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın edelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışı, SÖZLEŞME’nin tarafları yönünden peşin satış sayılır, taksitli satış olarak kabul edilmez. SATICI’nın mevzuat gereği taksitle satış sayılan hallerdeki tüm yasal hakları mevcut ve saklıdır. Ancak temerrüt faizi konusunda TÜKETİCİ ile banka arasında imzalanan sözleşme hükümleri geçerlidir.

7. ÖDÜL PUANI İLE ÖDEME KOŞULLARI (VARSA)

● Ödül puanı ve/veya benzerlerinin kazanımı ile kullanımı işlemleri ile ilgili diğer hususlar, ödül puanları kazandıran kuruluş ile TÜKETİCİ ve SATICI’nın aralarındaki sözleşme ve/veya anlaşma hükümlerine tabidir. SATICI bu doğrultuda gerek işbu SÖZLEŞME gerek ilgili kuruluş ile imzalanan sözleşme ve/veya anlaşma ile belirlenen tüm hak ve yetkilerini hem TÜKETİCİ hem de ilgili kuruluş nezdinde kullanabilir. Bu kapsamda ilgili tüm işlemleri kuruluş ve/veya sistemdeki diğer işyerleri nam ve hesabına bizzat yapabilir.

● SATICI nezdinde kazanılan ve/veya kullanılan ödül puanları, hediye çekleri ve benzeri mukabili kıymet hakkında nakde çevrilme/para talebi hiçbir durum ve surette kabul edilmez.

● SATICI, TÜKETİCİ ile ödül puanları kazandıran kuruluş arasındaki ihtilaflar ile bu kapsamda işbu tarafların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir. İşbu konuya ilişkin işbu SÖZLEŞME hükümleri geçerli ve saklıdır.

● TÜKETİCİ ve SATICI’nın ödül puanları kazandıran bir kuruluş ile aralarında, SATICI’ya ait olan İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş yapılması esnasında ödül puanları ile indirim ve benzeri imkanlar sağlayan bir sözleşmenin varlığı halinde, SATICI’nın kuruluş ile anlaşması ve TÜKETİCİ’nin kuruluş ile anlaşması gereği işbu SÖZLEŞME konusu siparişine istinaden ödül puan kazanabilir. TÜKETİCİ, SÖZLEŞME konusu siparişi üzerine ödül puan kazanmış ise, işbu SÖZLEŞME’den cayması, SÖZLEŞME’yi feshi ve/veya sipariş iptali sebebiyle TÜKETİCİ’ye geri ödeme yapılması halinde, TÜKETİCİ tarafından işbu SÖZLEŞME konusu siparişine istinaden kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı TÜKETİCİ’den geri alınır. Söz konusu geri alma işlemi SATICI’nın kuruluş ile anlaşması doğrultusunda veya anlaşmada farklı bir yöntem öngörülmedikçe TÜKETİCİ’nin anılan sistem nezdinde (SÖZLEŞME konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI'nın TÜKETİCİ’ye iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

● TÜKETİCİ tarafından SÖZLEŞME konusu siparişin bedelinin SATICI’ya ödemesi kısmen veya tamamen ödül puanları ile yapılabilir. TÜKETİCİ tarafından söz konusu ödemenin kısmen veya tamamen ödül puanları ile yapılması halinde, bu suretle satın alınan ÜRÜN’ün işbu SÖZLEŞME hükümleri doğrultusunda TÜKETİCİ’ye ÜRÜN’ün bedeli iadesinin söz konusu olması halinde, TÜKETİCİ’nin kullandığı ödül puanları ilgili kuruluş ile anlaması doğrultusunda veya anlaşmada farklı bir yöntem öngörülmedikçe TÜKETİCİ’ye puan olarak iade edilir.

● TÜKETİCİ tarafından herhangi bir surette hasız ödül puanı kazanımı ve/veya kullanımının tespit edilmesi halinde, söz konusu ödül puanlarının parasal karşılığı değeri / tutarı SATICI tarafından TÜKETİCİ’den kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından TÜKETİCİ'ye hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

● İşbu 7. Madde kapsamındaki hükümler TÜKETİCİ’nin SATICI’dan kazanılan ve/veya kullanılan ödül puanları hakkında kıyasen uygulanır.

● Ödül puanı kazanan ve ödül puanlarını kullanan TÜKETİCİ, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

8. CAYMA HAKKI

● TÜKETİCİ, siparişine konu ÜRÜN’ü teslim aldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu SÖZLEŞME'den cayma hakkına sahiptir. TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde kargo dahil tüm masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkı kullanım süresinin hesaplanmasında,

● ÜRÜN içerisinde tek bir sipariş konusu olmayıp siparişe konu ürün ve hizmetlerin ayrı ayrı teslim edilmesi halinde, son ürün ve hizmetin teslim alındığı gün,
● Birden fazla parçadan oluşması halinde de aynı surette son parçanın teslim alındığı gün
Esas alınır.

● TÜKETİCİ, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SÖZLEŞME’nin 1. maddesinde SATICI bilgilerinde yer alan telefon ve mail gibi iletişim araçları vasıtasıyla yönelttiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde işbu SÖZLEŞME konusu ürün ve hizmeti SATICI’ya yada SATICI’nın yetkilenmiş olduğu kişiye teslim etmek durumundadır.

●Aynı surette TÜKETİCİ tarafından cayma hakkı ÜRÜN’ün kargo firmasına tesliminden önce veya Teslim Edilecek Kişi’ye teslim edilmesinden önce de kullanılabilir. Bu durumda,

● Teslim Edilecek Kişi’ye ulaştırılmak üzere kargo firmasına tesliminden önce cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu sözleşme ve İNTERNET SİTESİ’nde belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi yeterlidir.

● ÜRÜN’ün kargo firmasına tesliminden sonra cayma hakkının kullanılması halinde TÜKETİCİ, ÜRÜN ile birlikte iade formunu doldurmak suretiyle ÜRÜN kutusu, varsa standart aksesuarları ile birlikte ÜRÜN’ün eksiksiz ve hasarsız haliyle tam bir şekilde teslimi ile yapılmak zorundadır.

● TÜKETİCİ tarafından işbu SÖZLEŞME ile birden fazla ürün ve hizmet siparişinde bulunulması halinde ve TÜKETİCİ tarafından işbu ürün ve hizmetlerin bir kısmına ilişkin cayma hakkının kullanılmasının talep edilmesi durumunda TÜKETİCİ, işbu ürün ve hizmetlere ilişkin cayma hakkını ancak tesliminden itibaren kullanabilir.

● TÜKETİCİ tarafından Promosyon ve/veya kampanyalı ÜRÜN sipariş edilmesi halinde iade işlemi SATICI tarafından kabul edilmez. Bu durumda şayet TÜKETİCİ, ÜRÜN iadesi talep ederse tüm ürünlerin toplu bir şekilde tam, eksiksiz ve hasar ile ayıpsız teslimi gerekmektedir.

● Cayma hakkının hangi zaman zarfında kullanıldığına bakılmaksızın işbu hakkın kullanılması üzerine TÜKETİCİ tarafından her türlü iade işlemi 14 (ondört) gün içerisinde, ürünün ambalajı ve koruma bantları bozulmaksızın, ÜRÜN faturası, iade formu, ÜRÜN kutusu, varsa standart aksesuarları ile birlikte ÜRÜN’ün eksiksiz ve hasarsız haliyle tam bir şekilde kargo firmasına teslimi ile yapılmak zorundadır.

● Faturası kurum adına düzenlenen ÜRÜN iadelerinde ilgili kurum tarafından iade faturası kesilmesi gerekmektedir.

● Burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın ilgili yasal mevzuat tarafından cayma hakkı bulunmadığı belirtilen tüm ürünler de dail olmak üzere aşağıda sayılan ÜRÜNLER kullanılmamış ve/veya istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

● Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
● TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
● Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
● Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler(iç çamaşır vb.),
● Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
● Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
● Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
● Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayri maddi ürünler,
● Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
● TÜKETİCİ’nin ticari ve/veya mesleki amaçla satın aldığı ürünler.

● TÜKETİCİ tarafından teslim alınan ÜRÜN’ün değerinin azalması veya iadeyi imkansızlaştıracak bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel olmasa da TÜKETİCİ’nin kendi kusurundan kaynaklanan ÜRÜN’ün değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

● Cayma hakkının kullanımının mümkün olduğu hallerde, TÜKETİCİ, ÜRÜN’ün kendisine teslim tarihinden itibaren işleyecek olan cayma süresi içerisinde ÜRÜN’ü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan mevzuat hükümleri doğrultusunda sorumludur.Bu durumda TÜKETİCİ, cayma hakkını kaybedebilir. SATICI tarafından cayma hakkının kabul edilmesi hakkı ve/veya ayıp oranında indirim hakkı saklıdır.

● Cayma hakkının kullanılması üzerine SÖZLEŞME konusu ÜRÜN’ün teslimatına ilişkin masraflar, TÜKETİCİ’den tahsil edilmiş olması halinde ancak ÜRÜN bilgisi içerisinde yer alan tüm mal ve hizmetlerin iade edilmesi halinde SATICI tarafından karşılanacaktır.

● SATICI’nın kanuna uygun cayma halleri ve TÜKETİCİ’nin diğer sipariş ve/veya Sözleşme iptallerinde TÜKETİCİ’den eğer mümkünse ÜRÜN bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı ve sair parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları mevcut ve saklıdır.

● Mevzuat hükümleri doğrultusunda cayma hakkı öngörülmemiş hallerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamayacağı gibi bu hakkın mevzuat hükümlerinde belirlenen usulüne uygun ve zamanında kullanılmaması halinde de TÜKETİCİ cayma hakkını kaybeder.

● SATICI’nın perakende satış yaptığı mağazalarında, İNTERNET SİTESİ üzerinden satın alınan ÜRÜN iade edilemez.

● İşbu SÖZLEŞME ile verilen bilgiler, Mesafeli Satış Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve tarafların iyiniyet ilkesine uygun hareket etmesi çerçevesinde sunulmuş olup ayırt etme gücünden yoksun, ergin olmayan ve/veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari teamül ve amaçlar doğrultusunda verilmektedir.

9. GİZLİLİK, GÜVENLİK, KİŞİSEL VERİLER ve FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

● İNTERNET SİTESİ’nde yer alan bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları, politikası ve şartları geçerlidir.

● İşbu SÖZLEŞME konusu siparişe istinaden İNTERNET SİTESİ üzerinden girilen bilgi ve işlemlerin güvenliği için SATICI TARAFINDAN sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Ancak söz konusu bilgilerin TÜKETİCİ’ye ait ve TÜKETİCİ tarafından kullanılan cihazlar aracılığıyla girilmiş olması sebebiyle bilgilerin TÜKETİCİ tarafından korunmaları ve ilgisi olmayan üçüncü kişiler tarafından erişilmemesi adına ALICI tarafından virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere her türlü gerekli tedbir ve önlemin alınması gerekmektedir. Bu minvalde TÜKETİCİ’nin de sorumluluğu doğmaktadır.

● TÜKETİCİ işbu SÖZLEŞME kapsamında bir Kullanıcı Hesabı açabilir ve bunun için Adı Soyadı ve iletişim bilgilerini girebilir. Kişisel Verilerin Korunması kapsamında söz konusu bilgiler, Kişisel Veri olarak addedilmektedir.

● Şayet TÜKETİCİ tarafından SÖZLEŞME konusu bedelin kredi kartı ile ödenmesi seçeneği tercih edilir ise ÜRÜN’ün bedelinin tahsil edilebilmesi için kredi kartı bilgileri gibi ödeme bilgileri ve ÜRÜN’ün teslimi için Teslimat Adresi bilgisi de temin edilmektedir. SATICI, SÖZLEŞME kapsamında mevcut edimlerinin ifası adına söz konusu Kişisel Verileri toplamakta ve aktarmakta olup işbu Kişisel Verilerin temini ve işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca gereklidir.

● SATICI, yukarıda bahsedildiği şekilde TÜKETİCİ’den toplamış olduğu Kişisel Verileri, işbu SÖZLEŞME’ye istinaden sunulan ürün ve hizmet kapsamında ve SÖZLEŞME amacına uygun bir şekilde işlendiğini, işbu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlediğini, işbu SÖZLEŞME’ye istinaden sunulan ürün ve hizmetin görülmesi ve yasal olarak saklanması zorunlu sürelere riayet için gerekli süre sonuna kadar muhafaza ettiğini, Kişisel Verilen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına müteakip silmeyi, yok etmeyi ve/veya anonim hale getirmeyi işbu SÖZLEŞME’nin ifası ve TÜKETİCİ’nin temel hak ve özgürlüklerine herhangi bir zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için ve/veya Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında gerekenler dışında, TÜKETİCİ’nin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmamayı kabul ve beyan eder.

● TÜKETİCİ, SÖZLEŞME konusu siparişi onayının üzerine mail adresine gönderilen Ön Bilgilendirme Formu ve SÖZLEŞME metnine, anılan E-maili kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI tarafından söz konusu Ön Bilgilendirme Formu ve SÖZLEŞME metni kendi sisteminde 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edilir.

● TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında vermiş olduğu kişisel bilgilerinin doğru olduğunu, işbu bilgiler ile siparişi kapsamında her ne suretle olursa olsun vereceği ve/veya vermiş olduğu alışveriş ve kişisel bilgileri dahil tüm verilerinin, şayet var ise üyeliği her ne sebeple sona erse bile yasalar gerektirdiği takdirde saklanacağının bildiğini, SÖZLEŞME’de mevcut bilgilerinin güncellenmemesine ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan SATICI’nın ve/veya program iş ortaklarının sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● TÜKETİCİ, işbu SÖZLEŞME’de yazılı ve SATICI’ya ait iletişim kanalları aracılığıyla veri kullanımı, işlemesi ve/veya iletişimlerini her zaman durdurabilir. TÜKETİCİ’nin bu konudaki açık bildirimine istinaden Kişisel Veri işlemleri ve/veya TÜKETİCİ ile iletişimler mevzuat hükümler doğrultusunda durdurulur. TÜKETİCİ’nin talebi üzerine hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir, yok edilir ve/veya anonim hale getirilir. TÜKETİCİ, kişisel verileri hakkında detaylı bilgiyi İNTERNET SİTESİ’nde yer alanda Kişisel Veri Aydınlatma Metninden alabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

● TÜKETİCİ, Kişisel Verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemleri, aktarıldığı kişileri, eksik ve/veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzetilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme verilerinin silinmesi, yok edilmesi, varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin öğrenilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmesi, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde giderilebilmesi konularında her zaman SATICI’ya başvurabilir ve bilgi alabilir. TÜKETİCİ’ye işbu kapsamda talep etme hakları olduğu bildirilmiştir. TÜKETİCİ’nin iş bu başvuru ve talepleri yasal süreleri içerisinde yerine getirilebilir veya gerekli hukuki gerekçesi TÜKETİCİ’ye açıklanarak SATICI tarafından kabul edilmeyebilir.

● İNTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, kısmen veya tamamen kullanımı ve/veya değiştirilmesi konusunda, SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

● SATICI, yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler SATICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

● İNTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

● İşbu SÖZLEŞME’deki aksi yöndeki ifadelere bakılmaksızın, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir Tarafının SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini, bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, salgın hastalıklar, halk düşmanı eylemleri, savaş, ayaklanma, hükümet makamlarının fiil veya emirleri, yangın, sel, patlama, isyanlar, grevler ve bu sebeplerin etkilerinin giderilmesi süreci de dahil olmak üzere, kendi kontrolü dışındaki ve bu maddeyi işletmek isteyen tarafın sebep olmadığı herhangi bir sebeple (“mücbir sebep”) yerine getirmekte gecikmesi veya yerine getirememesi halinde ve geciktiği veya yerine getiremediği ölçüde, söz konusu Tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden ibra edileceği hususunda anlaşmaya varılmıştır.

11. YETKİLİ MAHKEME

● TÜKETİCİ, SATICI’nın İNTERNET SİTESİ’nde alışveriş esnasında ya da alışveriş sonrasında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanalından SATICI’ya ulaşabilir.

E-mail : [[email protected]]

Telefon : [0 533 975 86 52 (WhatsApp Destek Hattı) ]

● TÜKETİCİ, ayrıca şikayet başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

● Taraflar; aralarında bir ihtilafın vuku bulması halinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi gereği, ihtilaf halinde SATICI’nın tüm ticari defter, kayıt ve elektronik kayıtlarının kesin delil teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Ön bilgilendirmeler ve işbu Sözleşme, TÜKETİCİ'nin SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

● İşbu Sözleşme kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türk Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacak ve uygulanacaktır.

●İşbu Sözleşme, SATICI’nın düzenleme ve politikalarına ve bunların bu Sözleşme'de düzenlenmemiş herhangi bir konuyla ilgili olarak gelecekte işbu düzenleme ve politikalara yapılacak tadillere tabi olacaktır.

● İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ’nin İNTERNET SİTESİ’ndeki ilgili bölümü onaylaması ve gerekli adımları tamamlaması ve SATICI’nın da TÜKETİCİ’ye onay e-postası/bildirimi göndermesi ile birlikte taraflarca imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olur.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR