ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu ön bilgilendirme formunun amacı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca aşağıda belirtilen ürünlerin SATICI tarafından müşterisi olan TÜKETİCİ’ye sunulması ve satılmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmesidir.

1. TARAFLAR

1. SATICI

Unvanı              :    DONNA GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Adresi               :    Emirhan Cad. ATA KULE No 109 Kat 1 Dikilitaş-Beşiktaş / İSTANBUL

Mersis/VKN    :    0310 0036 2380 0017

Telefon              :    0212 351 64 66

E-posta adresi  :    [email protected]

2. TÜKETİCİ

İsim/Unvan:     

Adresi:     

TCKN/VKN:     

Telefon:     

E-posta adresi:     

2. SATIŞA KONU ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

1. Sözleşme konusu ürün/hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, adı, adeti, ödeme şekli ve temel nitelikleri dahil birçok bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün adı ve nitelikleri:     

Ürün/Hizmet Açıklaması:     

Adet:     

Peşin Fiyatı:     

Ara Toplam (KDV Dahil) :     

Kargo Tutarı:     

İndirim:     

Toplam:     

Teslimat Adresi:     

Fatura Adresi:     

Sipariş Tarihi:     

Teslim Şekli:     

2. Aksi satın alım ekranında açıkça belirtilmediği sürece ürün/hizmet sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler TÜKETİCİ tarafından ödenecektir

3. TESLİMAT, FATURA ve ÖDEME ŞARTLARI

1.Fatura, TÜKETİCİ’nin sistemde belirtilen e-posta adresine gönderilecek; bir kopyası ise ürün ile birlikte teslimatta teslim edilecektir.

2. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3. TÜKETİCİ, teslimat yapılacak kişi ile fatura muhatabını aynı kişi olarak belirleyebileceği gibi farklı kişiler olarak da belirleyebilir. Teslimat yapılacak kişi ile fatura muhatabının farklı kişiler olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden TÜKETİCİ sorumludur. TÜKETİCİ, işbu maddede belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve teslimat adresinin geçerli bir adres olduğunu aksi halde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

4. İşbu Sözleşme konusu tutarın ödeme şartları, web sitesi/sistemdeki alışveriş ekranında belirtilen seçeneklerle yapılabilir. Sistemin imkan vermediği ödemeler kabul edilmez. TÜKETİCİ, sepetindeki ürünleri, teslimat seçeneklerini, ödeme bilgilerini, taksit seçeneklerini ve sipariş bilgilerini detaylı şekilde gözden geçirip onay verdiğini kabul ve beyan eder.

5. Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

6. SATICI Ürünler'i, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının TÜKETİCİ’nin bulunduğu yerde şubesi olmaması veya TÜKETİCİ’nin teslimat adresinde bulunmaması halinde, TÜKETİCİ’nin Ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç 7 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden TÜKETİCİ sorumludur.

7. TÜKETİCİ, işbu Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)'in yukarıda belirtilen fiyatı ve masrafları, yine TÜKETİCİ’nin yukarıda seçmiş olduğu ödeme yöntemine göre tahsil edilecektir.

8. TÜKETİCİ, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. SATICI da Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Sözleşme metnini nezdindeki sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.

9. Ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

10. Ürün’ün TÜKETİCİ’ye gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının yahut TÜKETİCİ’nin hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların TÜKETİCİ’ye teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4. GENEL HÜKÜMLER

1.TÜKETİCİ, web sitesinde belirtildiği şekilde ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2. SATICI, web sitesinin ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, işbu Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, işbu Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, dolandırıcılık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3. SATICI, web sitesinde mevcut her tür ürün, hizmet, kullanma koşulları ile sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer. SATICI, TÜKETİCİ’ye web sitesine her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmesini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

5. CAYMA HAKKI

1.TÜKETİCİ, Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. TÜKETİCİ, Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

2. Cayma hakkının ürünlerin TÜKETİCİ’ye ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın web sitesinde belirtilen sistemlerine işbu maddede bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir.

3. Cayma hakkının ürünlerin TÜKETİCİ’ye ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde, TÜKETİCİ, sistemde sunulan iade formunu doldurmak suretiyle Ürünler’i kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın bildirmiş olduğu kargo firmasına iletecektir.

4. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilebilen her biri ayrı ürün teşkil eden mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilgili malı teslim aldığı gün,
Birden fazla parçadan oluşan tek başına ürünün tamamını teşkil etmeyen mallarda ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

5. Ürünün SATICI’nın birinci maddede belirtilen iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ, ürünü SATICI’ya geri gönderirken faturanın bir kopyası ve cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

6. TÜKETİCİ tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak TÜKETİCİ, kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

7. TÜKETİCİ, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır. Her türlü iadeler mutlak suretle ürünün ambalajı(koruma bantı) bozulmaksızın yapılmalıdır. Aksi takdirde SATICI, ürünün iadesini kabul etmeme hakkını kullanma yetkisini haizdir.

8. SATICI, TÜKETİCİ tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedelini ve varsa malın TÜKETİCİ’ye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri TÜKETİCİ’nin Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde TÜKETİCİ’ye iade edecektir. TÜKETİCİ’den tahsil edimiş bulunan teslimat masrafarı, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde SATICI tarafından karşılanacaktır.

9. SATICI’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde TÜKETİCİ’den, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

10. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda TÜKETİCİ cayma hakkını kaybeder.

11. TÜKETİCİ tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve TÜKETİCİ’nin bu ürünlerden bir kısmını iade etmek istemesi halinde TÜKETİCİ, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine teslimini takiben kullanabilir.

12. SATICI’nın perakende satış yaptığı mağazalarında, internet üzerinden satışı yapılan Ürünler iade alınmamaktadır.

13. TÜKETİCİ, tüm ilgili yasal mevzuat gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

TÜKETİCİ, yürürlükteki Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi çerçevesinde aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler

Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, (örn. Hediye Kutusu, Hediye Paketi de dahil)

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar ürünleri

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayın ürünleri

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Müşteri’ye anında teslim edilen gayrimaddi ürünler

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Müşteri’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetler

7. ŞİKAYET ÇÖZÜMÜ

1. Tüketici, Satıcı’nın internet sitesinde alışveriş esnasında ya da alışveriş sonrasında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanalından Satıcı’ya ulaşabilir.

● Telefon: 0533 975 86 52 (WhatsApp Destek Hattı)

● E-mail: [email protected]

2. Tüketici, ayrıca şikayet başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

8. KABUL ve ONAY BEYANI

1. TÜKETİCİ, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme Formunu onaylamasıyla birlikte, satışa konu Ürün(ler)in temel özellikleri, satış fiyatı, teslim işlemleri, cayma hakkı ve şikayet hakkı dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş olduğunu ve formu tüm detaylarıyla birlikte okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Ön Bilgilendirme Formunun TÜKETİCİ tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

Tarih : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR