KULLANIM KOŞULLARI

Güncelleme Tarihi: [01.03.2021]

Emirhan Cad. ATA KULE No 109 Kat 1 Dikilitaş-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim DONNA GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (“DONNA”) müşterilerine ESCADA markalı ürünlerin online alışveriş hizmetini sağlayan bir şirkettir. DONNA’nın hizmetleri ve faaliyetlerinin tanıtımını amaçlayan (“İnternet Sitesi”) üzerinden sunulan online alışveriş hizmeti ve İnternet Sitesi’nde yayımlanan içeriklerden faydalanmanız başta olmak üzere İnternet Sitesi’ne erişiminiz, DONNA tarafından zaman zaman güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir.

İnternet Sitesi’ne erişerek ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak bu Kullanım Koşulları’nı ve bu Kullanım Koşulları’na ek olarak düzenlediğimiz Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ve Üyelik Sözleşmesindeki hükümleri okuduğunuzu, bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümleri onayladığınızı kabul etmektesiniz.

DONNA, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve/veya kullanım koşullarını kısmen ya da tamamen değiştirebilir ve kullanım dışı bırakabilir. İnternet Sitesi’nde DONNA tarafından yapılan değişiklikler için bu Kullanım Koşulları’nı takip etmekle sorumlusunuz. Değişiklikleri yayınlamamız ve İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz sayesinde bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Lütfen Kullanım Koşulları’nı ve bu koşullarda meydana gelecek değişiklikleri dikkatli bir şekilde okuyunuz ve hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’ni ve hizmetlerimizi kullanmayınız.

İnternet Sitesi üzerinden satın almak istediğiniz hizmetler için, Türkiye’de yürürlükte olan tüketici mevzuatı ve elektronik ticaret mevzuatı uyarınca ayrı bir mesafeli sözleşme ve ekleri akdedilecek ve bu hususa dair özel hükümler bu mesafeli sözleşme ve eklerinde düzenlenecektir.

Hizmetlerin sağlayıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek hizmetler DONNA tarafından ESCADA markası altında yerine getirilecektir.

İnternet Sitesi üzerindeki varsa üçüncü taraflara yapılan yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DONNA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İnternet Sitesi’nden kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi yazılım/internet gibi teknik sorunlardan dolayı İnternet Sitesi’ne erişimde kesintiler olabilir. DONNA, İnternet Sitesi’ne erişimin kesintisinden, gecikmesinden, hatalı olmasından ve bu gibi durumların yol açabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DONNA’ya İnternet Sitesi vasıtasıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uymak suretiyle kişisel veri ileteceğinizi kabul etmektesiniz. İnternet Sitesi vasıtasıyla kişisel veri paylaşımında bulunmanız halinde gönderdiğiniz bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini, içeriğini ve bu bilgilerin üçüncü kişilerin yasal olarak tanınmış herhangi bir hakkını ihlal etmediğini taahhüt etmektesiniz. DONNA kişisel verilerinizin gizliliğine önem verir. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak için Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik ESCADA Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

Bu Kullanım Koşulları’na uygun davranılmaması halinde doğan tüm zararlardan siz sorumlusunuz. Bu tür zararlardan, DONNA veya siteyi hazırlayan, tasarlayan, yöneten, çalıştıran yetkili kişi ve kuruluşlara hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk yüklenemez.

İnternet Sitesi’nin içeriği, tasarımı, markası, logo ve sesleri, görüntüleri, yazıları, istatistiki verileri, grafiklerini içeren araçlar, bilgi ve belgeler (Hepsi birlikte “Bilgiler” olarak anılacaktır.) genel teamüller çerçevesinde güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup DONNA’nın mülkiyetindedir. Bu Bilgiler DONNA’dan yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez ve/veya başka internet sitelerine ya da belgelere eklenemez. İnternet Sitesi’nde yer alan bu Bilgiler’in doğrulukları, uygunlukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde DONNA tarafından garanti edilmez. DONNA İnternet Sitesi’nde yayınlanan Bilgiler’in kullanımından dolayı ortaya çıkan hiçbir zarardan, DONNA’nun bilgilendirilmiş olup olunmamasına bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesi’ni kullanımınızdan doğan tüm sorumluluğu, zararı ve riskleri üstlenmektesiniz.

İnternet Sitesi’ni kullanarak yayınlanan Bilgiler’i, güvenlik sistemlerimizi engellemeyeceğinizi, bozmayacağınızı ve yasal mevzuata uyacağınızı kabul etmektesiniz.

DONNA, İnternet Sitesi’nin kullanımı veya İnternet Sitesi’ndeki Bilgiler’in indirilmesi nedeniyle ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

DONNA, İnternet Sitesi’ndeki bağlantılar aracılığıyla ulaşılacak üçüncü kişilere ait internet sitelerinin güvenilirliği hakkında bir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. İnternet Sitesi’nde bağlantısı verilen üçüncü kişi internet sitelerinde olabilecek herhangi bir değişiklikten DONNA sorumlu değildir.

18 yaşından küçüklerin veya kısıtlıların, İnternet Sitesi’ni ziyaretlerinden doğan zararlar DONNA’ya yüklenemez. İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler için belirlenen hiçbir hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, bu metnin sizin tarafınızca onaylanması ile bize 18 yaşından büyük olduğunuzu taahhüt edersiniz. Sizin 18 yaşından küçük olduğunuzu herhangi bir şekilde tespit edersek, sizi üyelikten çıkarma hakkını saklı tutarız.

DONNA, emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulünce bu bilgilerin talep edilmesi halinde sizlere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkin olup bu sebeple DONNA’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemez.

Bu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabi olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Bu Kullanım Koşulları’nın yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

Bu Kullanım Koşulları ekleriyle bir bütün olup herhangi bir bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından Türk Hukuku çerçevesinde geçersiz, hukuka aykırı veya başka bakımlardan uygulanamaz kabul edilmesi, Kullanım Koşulları’nın diğer bölümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Bu Kullanım Koşulları dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, DONNA’nın kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; DONNA’yı yemin teklifinden ari kıldığınızı ve bu hükmün HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Tüm ziyaretçiler, bu Kullanım Koşulları’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde DONNA, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Kullanım Koşulları’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

İşbu Kullanım Koşulları DONNA tarafından İnternet Sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, Kullanım Koşulları’nı İnternet Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olur. DONNA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek İnternet Sitesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DONNA işbu Kullanım Koşulları’nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DONNA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DONNA'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR